Normativa residus - gestión

Vaya al Contenido

Menu Principal:

Normativa residus

Residus

Informació i normativa sobre la recollida de residus.


El fem generat a casa s’ha de tirar als contenidors de recollida selectiva corresponents més pròxims, dins de  l’horari de 20.00 a 06.00h. es prega que es respecte l'horari per higiene i respecte als nostres veïns.


Les escombraries com: els trastos de buidar casa, electrodomèstics, fusta, rodes, vidre pla, etc. s’han de dur a l’ecoparc municipal respectant l’horari següent:

Durant l'estiu.

De dilluns a divendres de 7.30 a 14h. 

Dissabte de 7.30 a 13h.

Resta de l'any:

De dilluns a divendres de 9 a 13h. i de 15:30 a 18:30h.
Dissabte de 9 a 13h.


Si a sa casa té mobles que vol tirar i no té cap mitjà que li permeta dur-los fins l’Ecoparc, existeix un telèfon de s
ol·licituds de recollida de mobles i trastos vells,  on deixant l’adreça i un telèfon de contacte aniran a recollir-li-ho.


                                                                                                                    

                                telèfon d’atenció recollida de mobles i trastos vells 900 102 730 

                              (El telèfon  és gratuït i el servei no suposa cap cost per al ciutadà)L’imcompliment de qualsevol dels fets exposats amb anterioritat suposarà les sancions que es descriuen a continuació:


Sancions

  • 150€ , per dipositar el fem al contenidor fora de l’horari previst

  • 300€, per dipositar materials residuals diferents als consignats en cada cas per als contenidors o recipients destinats a la recollida selectiva de residus, per la presentació de residus domiciliaris sense la corresponent bossa de plàstic determinada o en recipients no normalitzats, per dipositar als recipients normalitzats destinats a residus domiciliaris, enderrocs procedents de qualsevol tipus d’obra

  • 450€ per abandonar mobles i efectes inservibles a la via pública


 
Buscar
Regreso al contenido | Regreso al menu principal