Piles - gestión

Vaya al Contenido

Menu Principal:

Piles

Residus > Informació residus.

Piles

PILES


Definició

Les piles es fan servir en transistors, joguines, llanternes, rellotges, calculadores... Les piles contenen alguns metalls pesants com el mercuri, el cadmi o el plom, que són potencialment perillosos per a la salut i el medi ambient.
Si les piles s’aboquen al medi incontroladament, l'aigua de pluja pot arrossegar els metalls cap als cursos subterranis d'aigua i, des d'aquests, cap als rius i el mar, amb la possible afectació d'éssers vius. En cas de cremes incontrolades els metalls es poden vaporitzar i dispersar per l'aire i, quan plou, ser arrossegats cap a terra i cap a cursos d'aigua. La major part dels metalls pesants són bioacumulatius i passen d'un organisme a l'altre a través de la cadena alimentària.
Per això, les piles es consideren residus especials i estan subjectes a una recollida i tractament específics.

Deposita'ls als contenidors SITUATS a L'ECOPARC o a l'AJUNTAMENT !!!
També en alguns comerços!


  • Piles Botó
  • Les piles grans, les més comuns són les piles alcalines i les de petaca
  • Les bateries de mòbil
En quin horari s'ha de realitzar el dipòsit dels mencionats residus?
A la planta baixa de l'ajuntament de 9.00 a 14.00 hores.
A l'ecoparc:
De 9.00 fins a les 13.00 i de 15.30 fins a les 18.30 h. de dilluns a divendres.
De 9.00 a 13.00 h els dissabtes
Per l'estiu: de 7.30 a 14.00 h de dilluns a divendres
de 7.30 a 13.00 h els dissabtes


Destí de les bombetes i tubs fluorescents:
Recuperador/reciclador: ECOPILAS


 
Buscar
Regreso al contenido | Regreso al menu principal