Enginyeria i Obres

S.A. Agricultores de la Vega enginyera i Obres, porta oferint a la ciutadania solucions mediambientals en els sectors del cicle integral de l’aigua i la gestió dels residus sòlids, una activitat vinculada des dels seus inicis al medi ambient. Obres com les execucions del “tractament terciari de l’EDAR de Moraira i noves instal·lacions per a la reutilització de les aigües”, la “nova EDAR de Benicarló i els col·lectors generals de la població” o de les “infraestructures necessàries per a la depuració d’aigües residuals, que promou” l’Institut Aragonès de l’Aigua en els municipis de Terol de Valderrobres, Cretas, Beceite, Peñarroya i La Fresneda són una mostra de les activitats desenvolupades en el camp del tractament de l’aigua.

Obras en la EDAR de Moraira (Alicante)

Obres a la EDAR de Moraira (Alacant)

Obras en la EDAR de Benicarlo

Obres a la EDAR de Benicarló (Castelló).

Amb relació als residus urbans, l’execució de les obres de la planta d’eliminació de residus Instal·lació 2, el segellat de la planta d’eliminació de residus “La Matrona”, la construcció de la planta de tractament de residus Instal·lació 3, la construcció de l’ecoparc de residus de València situat en Vara de Quart o les obres de soterrament de contenidors urbans en la Vil.lajoiosa, València i Mislata són testimoni de la presència de l’empresa en el sector.

Soterrament contenidors de residus a la Vil.lajoiosa.

Obras de segellat de gran espessor de la Planta d’Eliminació clausurada de La Matrona (Dos Aigües)

Instal.lació biològica de depuració de lixiviats de la instal.lació 3 de tractament de residus

Construcció planta de tractament de residus Instal.lació 3 a Manises.

Un equip multidisciplinari de professionals permet portar a terme l’execució de les obres i projectes d’enginyeria. La nostra alta especialització en projectes mediambientals ens permet construir projectes de gran complexitat.