Manteniment y Gestió de cementeris

S.A. AGRICULTORS DE LA VEGA va començar esta activitat l’any 2013, amb l’adjudicació dels servicis de manteniment i funeraris dels Cementeris municipals de Paiporta, als que s’han anat sumant la gestió d’altres repartits per la Comunitat Valenciana, Andalusia i Castella i Lleó, entre els que es troben els de localitats tan importants com a Sant Ferran (Cadis) , Burgos i València. En tots estos casos,

SAV realitza els treballs següents:

TREBALLS DE JARDINERIA

 • Restauració i realització de noves zones enjardinades dins dels cementeris, d’acord amb els espais i necessitats existents
 • Rehabilitació de zones de sepultures, creant nous espais verds
 • Manteniment dels espais verds dels cementeris.
 • Manteniment i reparació de les xarxes d’aigua i sanejament
foto obras cementerios puede

OBRES EN CEMENTERIS

 • Construcció de nínxols, ossaris, espais de depòsit i escampament de cendres.
 • Pavimentacions Manteniment y/o reparació de paviments, murs i blocs de nínxols.
 • Conservació del mobiliari urbà (bancs, fonts, escales, elements d’información..

GESTIÓ DE CEMENTERI

 • Inhumació, exhumació i trasllats de cadàvers, restes y/o cendres.
 • Obertura de fosses per a sepultures.
 • Retirada i recol·locació de làpides, lloses i encreuaments
 • Control d’accessos i dels recintes.

TREBALLS DE NETEJA

 • Neteja manual y/o mecanitzada de vials, jardins i zones de sepultures.
 • Retirada de corones i ofrenes florals.
 • Neteja i manteniment de cobertes de les unitats de soterrament.
 • Neteja de locals.
 • Tractament i gestió de les restes generats.