Paisatgisme

Més de 30 anys d’experiència avalen el treball de SAV serveis paisatgístics. Realitzen treballs com el disseny, execució i manteniment de zones verdes, parcs i jardins, sempre amb estrictes criteris de qualitat i mediambientals..

Entre les actuacions que es realitzen podem destacar les següents:

 • Poda de plantes i arbusts.
 • Disseny i composició d’espais verds.
 • Projectes de restauració paisatgística d’espais degradats ja siga de forma natural, ja sigui degut a obres o actuacions.
 • Instal·lació i programació de sistemes de reg.
 • Execució d’obres de zones verdes, parcs infantils i jardins.
 • Reposicions d’arbres i arbusts.
 • Pintat del mobiliari de parcs infantils i jardins.
 • Reparació del paviment de cautxú sintètic.
 • Fertilització i tractaments fitosanitaris.
 • Entrecavat i eliminació de males herbes.
 • Ressembrada i sembrada de gespes.

Diseny de jardins i zones verdes

En el diseño de jardines y zonas verdes creamos espacios acordes con las necesidades de los ciudadanos y el entorno arquitectónico.

Conservació de zones verdes y jardins

SAV presta un servicio integral de mantenimiento de jardines y zonas verdes, garantizado por un equipo altamente cualificado y con amplia experiencia.