Tractament i Eliminació de Residus

PLANTA DE TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS, T.M QUART DE POBLET- FERVASA

Al 1967, S.A. Agricultors de la de Valencia fou promotora de la “Companyia Valenciana de Fertilitzants, S.A.”, (FERVASA), que es va fer càrrec de la gestió del servei de tractament dels residus de la ciutat de València, amb una capacitat inicial per al tractament de 400 Tm, diàries de residus.

Posteriorment, es va anar modernitzant i ampliant les instal·lacions, fins la capacitat de 800 Tm diàries de de residus tractats, i sempre amb producció de “Compost” i recuperació de subproductes.

Instal.lacions de la planta de tractament de residus de Fervasa tras la seua construcció al 1967

PLANTA D’ELIMINACIÓ DE RESIDUS NO PERILLOSOS A LA PARTIDA “LA MATRONA”, T.M DOS AGUAS

La Planta d’eliminació de residus de “La Matrona” a Dos Aguas de la qual és titular SYF Tractaments UTE (constituïda en un 65% per S.A. Agricultores de la Vega) va entrar en funcionament al Setembre de 1998 i en ella es reben els rebuigs procedents de la Planta de tractament de residus urbans de l’àrea Metropolitana de València situada a Quart de Poblet.

Després de la seua ampliació, la capacitat del seu got ha augmentat fins al 5.080.631 m3, amb unes entrades anuals de residus de 480.000 Tm/any.

L’Abril de 2008, l’òrgan competent en matèria de medi ambient va atorgar la corresponent Autorització Ambiental Integrada.

Planta d’Eliminació de Residus, La Matrona.

PLANTA D’ELIMINACIÓ DE RESIDUS NO PERILLOSOS “INSTAL·LACIÓ 2”, T.M DOS AIGÜES

S.A. Agricultors de la de Vega de Valencia té una participació del 65% en l’UTE Dos Aguas, empresa adjudicatària del Projecte de Gestió de la “Instal·lació 2”, inclosa al Pla Zonal 3, àrea de gestió V2, situat al terme municipal de Dos Aigües (València).

La Planta s’ha dissenyat per a una vida útil aproximada de 23 anys i una capacitat de got de vessament de 5.618.259 m3, on es rebran els rebuigs procedents de la “Instal·lació 1” del citat Pla Zonal. Compta amb zones de control i pesatge, serveis i nau taller, camins d’accés, sistema de gestió de lixiviats, infraestructures de control d’aigües de pluja, sistema de desgasificació i un Pla De Control I Vigilància Ambiental.

Planta d’Eliminació de Residus, Instal.lació 2.

PLANTA DE VALORACIÓ DE RESIDUS “INSTAL·LACIÓ 3”, T.M MANISES

S.A. Agricultores de la Vega de participa en un 65% en l’UTE SFS Instal·lació 3, encarregada de la construcció i explotació de la Planta de Valoració de residus “Instal·lació 3”, inclosa al Pla Zonal 3, àrea de gestió 2 i situada en el terme municipal de Manises (València).

Aquesta planta ha estat dissenyada amb una capacitat de 350.000 Tm/any de residus, i junt amb la “Instal·lació 1”, assumeixen el tractament de la totalitat dels residus generats per l’Àrea Metropolitana de València.