Història

S.A. Agricultors de la vega de València, és una empresa de serveis fundada l’any 1900, que desenvolupa la seua activitat en l’àmbit del medi ambient, des de la neteja d’espais públics i privats, la gestió integral dels residus fins el manteniment d’instal·lacions depuradores d’aigües. Actualment presta els seus serveis en la Comunitat Autònoma de València, Catalunya, La Rioja, Castella la Manxa, Andalusia, Aragó, Navarra, el País Basc, Murcia, Galícia, Astúries, Extremadura, Illes Balears i Madrid.

SAV inicia la seua trajectòria en el camp de la Recollida, transport, tractament i eliminació d’RSU quan un grup d’agricultors es constitueixen en societat amb l’objectiu d’aprofitar els fems de la ciutat de València per abonar els seus camps. S’inicia així, de forma artesanal, el que serà una constant en la nostra trajectòria de més de 100 anys: la recuperació i el reciclatge.
Año 1900
Nova flota de camions recol·lectors.
Año 1930
Recollida de Residus.
Año 1940
Presentació de la nova flota de camions recol·lectors.
Año 1960
Fundació de FERVASA, la fàbrica de compost més important d’Europa amb una capacitat de 800 Tm diàries de residus tractats.
Año 1967
Inauguració de les antigues instal·lacions de la Carretera de Malilla.
Año 1967
En dues ciutats de més de 50.000 habitants, en concret Gandia i Torrent, s’inicien els Serveis de Neteja Viaria i d’Edificis Públics.
Año 1973
Implantació del sistema de recollida de residus amb contenidors a la ciutat de València.
Año 1982
Inici de la recollida selectiva de vidre i posteriorment, de paper, cartó, piles, mobles i efectes usats, electrodomèstics, plàstic, etc.
Año 1988
SAV comença la seua activitat en el transport dels residus urbans.
Año 1992
Inici de l’activitat de conservació de parcs i jardins.
Año 1993
Amb l’inici de la contracta de neteja de MercaValència SAV inicia la seua activitat en el sector de la neteja industrial.
Año 1993
Amb un important esforç de mecanització del servei, l’Ajuntament de València encomana a SAV la Zona Sud que constitueix la part més important i emblemàtica de la ciutat.
Año 1994
SAV és la titular majoritària de la Planta d’eliminació d’RSU “La Matrona” al terme municipal de Dos Aguas (València)
Año 1994
S’efectua la primera actuació en l’àmbit del tractament d’aigües urbanes, amb l’ampliació de l’EDAR de Sagunt (València).
Año 1995
En aquest any es fa el primer pas en l’activitat de conservació d’espais naturals protegits, amb l’inici dels treballs en la Devesa l’Albufera.
Año 1996
SAV inicia les primeres proves pilot per a la implantació de càrrega lateral en la ciutat de València.
Año 1997
Aquest any comença l’empresa la seua activitat en el sector de la construcció, fonamentalment en l’execució d’obres públiques, tant d’edificació com d’obres civils i de Medi Ambient.
Año 1998
Amb la neteja i recollida de residus a l’Alfàs del Pi comença l’extensió per la província d’Alacant.
Año 1999
Comencen a realitzar-se serveis de neteja d’edificis Municipals en la localitat valenciana de Picassent així com de neteja de platges, com la d’Alboraia.
Año 2000
Durant 4 anys s’executa el primer projecte LIFE desenvolupat en el Parc Natural de l’Albufera per regenerar els hàbitats dunars de la Devesa.
Año 2000
L’activitat de manteniment integral d’edificis comença aquest any amb el manteniment de les instal·lacions del L’Umbracle a la qual seguiria l’any 2009 el manteniment de L’Hemisfèric.
Año 2001
SAV fou adjudicatària de la ZONA 1 de recollida i neteja de la ciutat de València.
Año 2005
Comença l’execució de les obres i explotació de la planta d’eliminació ‘Instal·lació 2’ en la localitat de Dos Aguas.
Año 2006
L’empresa es trasllada des de les seues antigues instal·lacions de València a les actuals de Paiporta.
Año 2007
SAV és la primera empresa del sector dels serveis urbans de la Comunitat Valenciana en aconseguir el certificat del Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambiental promogut per la unió Europea i vigent des de l’any 2011.
Año 2011
L’activitat de tractament i eliminació de residus ha estat present des dels inicis de la Societat. Des de 2005 s’explota la planta d’eliminació de Dos Aguas i en 2007 es va aconseguir l’adjudicació de la construcció i explotació de la planta de tractament de residus de Manises, Instal·lació 3, en funcionament des de 2012.
Año 2012
Amb l’adjudicació del concurs de manteniment del Cementiris General i Perifèrics de València, SAV comença la seua activitat en aquest sector.
Año 2014
SAV es converteix en la primera organització europea en certificar parcs i jardins a través de l’ISO 14046: Petjada o empremta hídrica, així com The Water Footprint.
Año 2016
SAV ha sigut seleccionada per la Comissió Europea a través del programa Horitzó 2020 per a participar en el projecte d’I+D d’economia circular: “PlastiCircle: Improvement of the plastic packaging waste chain from a circular economy approach”.
Año 2017
SAV comença la seua activitat a Andalusia amb l’adjudicació del manteniment del cementeri de Sant Ferran en la província de Cadis.
Año 2017
Consecució primer projecte Europeu coordinat per SAV, en l’àmbit de la Biobased Industries.
Año 2018
SAV adquirix i posa en marxa el primer recol·lector híbrid GNC-Eléctric.

Año 2019
SAV comença la seua activitat a Castella i Lleó amb l’adjudicació del manteniment del cementeri de Burgos.
Año 2020
SAV té una àmplia implantació en molts municipis del territori valencià en les activitats de neteja viària, recollida d’RSU, jardineria i construcció. Així com una i una presència important en tot l’estat en l’activitat de depuració d’aigües residuals. El nostre nou repte és, ajudar a transformar les ciutats en més eficients i sostenibles per als seus ciutadans.
En la actualidad