Història

S.A. Agricultors de la vega de València, és una empresa de serveis fundada l’any 1900, que desenvolupa la seua activitat en l’àmbit del medi ambient, des de la neteja d’espais públics i privats, la gestió integral dels residus fins el manteniment d’instal·lacions depuradores d’aigües. Actualment presta els seus serveis en la Comunitat Autònoma de València, Catalunya, La Rioja, Castella la Manxa, Andalusia, Aragó, Navarra, el País Basc, Murcia, Galícia, Astúries, Extremadura, Illes Balears i Madrid.

NOW
 • Any 1900

  SAV inicia la seua trajectòria en el camp de la recollida, transport, tractament i eliminació d'RSU quan un grup d'agricultors es constitueixen en societat amb l’objectiu d’aprofitar els fems de la ciutat de València per abonar els seus camps. S'inicia així, de forma artesanal, el que serà una constant en la nostra trajectòria de més de 100 anys: la recuperació i el reciclatge.

 • Any 1930

  Nova flota de camions recol·lectors.

 • Any 1940

  Recollida de Residus.

 • Any 1960

  Presentació de la nova flota de camions recol·lectors.

 • Any 1967

  Fundació de FERVASA, la fàbrica de compost més important d'Europa amb una capacitat de 800 Tm diàries de residus tractats.

 • Any 1967

  Inauguració de les antigues instal·lacions de la Carretera de Malilla.

 • Any 1973

  En dues ciutats de més de 50.000 habitants, en concret Gandia i Torrent, s’inicien els Serveis de Neteja Viaria i d'Edificis Públics.

 • Actualment

  SAV té una àmplia implantació en molts municipis del territori valencià en les activitats de neteja viària, recollida d'RSU, jardineria i construcció. Així com una i una presència important en tot l'estat en l'activitat de depuració d'aigües residuals. El nostre nou repte és, ajudar a transformar les ciutats en més eficients i sostenibles per als seus ciutadans.

 • Any 1982

  Implantació del sistema de recollida de residus amb contenidors a la ciutat de València.

 • Any 1988

  Inici de la recollida selectiva de vidre i posteriorment, de paper, cartó, piles, mobles i efectes usats, electrodomèstics, plàstic, etc.

 • Any 1992

  SAV comença la seua activitat en el transport dels residus urbans.

 • Any 1993

  Inici de l'activitat de conservació de parcs i jardins.


  Amb l'inici de la contracta de neteja de MercaValència SAV inicia la seua activitat en el sector de la neteja industrial.

 • Any 1994

  Amb un important esforç de mecanització del servei, l'Ajuntament de València encomana a SAV la Zona Sud que constitueix la part més important i emblemàtica de la ciutat.


  SAV és la titular majoritària de la Planta d'eliminació d'RSU “La Matrona” al terme municipal de Dos Aguas (València)

 • Any 1995

  S’efectua la primera actuació en l'àmbit del tractament d'aigües urbanes, amb l'ampliació de l'EDAR de Sagunt (València).

 • Any 1996

  En aquest any es fa el primer pas en l'activitat de conservació d'espais naturals protegits, amb l'inici dels treballs en la Devesa l’Albufera.

 • Any 1997

  SAV inicia les primeres proves pilot per a la implantació de càrrega lateral en la ciutat de València.

 • Any 1998

  Aquest any comença l'empresa la seua activitat en el sector de la construcció, fonamentalment en l’execució d'obres públiques, tant d'edificació com d'obres civils i de Medi Ambient.

 • Any 1999

  Amb la neteja i recollida de residus a l'Alfàs del Pi comença l'extensió per la província d'Alacant.

 • Any 2000

  Comencen a realitzar-se serveis de neteja d'edificis Municipals en la localitat valenciana de Picassent així com de neteja de platges, com la d’Alboraia.


  Durant 4 anys s'executa el primer projecte LIFE desenvolupat en el Parc Natural de l'Albufera per regenerar els hàbitats dunars de la Devesa.

 • Any 2001

  L'activitat de manteniment integral d'edificis comença aquest any amb el manteniment de les instal·lacions del L’Umbracle a la qual seguiria l'any 2009 el manteniment de L'Hemisfèric.

 • Any 2005

  SAV fou adjudicatària de la ZONA 1 de recollida i neteja de la ciutat de València.

 • Any 2006

  Comença l'execució de les obres i explotació de la planta d'eliminació 'Instal·lació 2' en la localitat de Dos Aguas.

 • Any 2007

  L'empresa es trasllada des de les seues antigues instal·lacions de València a les actuals de Paiporta.

 • Any 2011

  SAV és la primera empresa del sector dels serveis urbans de la Comunitat Valenciana en aconseguir el certificat del Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambiental promogut per la unió Europea i vigent des de l'any 2011.

 • Any 2012

  L'activitat de tractament i eliminació de residus ha estat present des dels inicis de la Societat. Des de 2005 s'explota la planta d'eliminació de Dos Aguas i en 2007 es va aconseguir l'adjudicació de la construcció i explotació de la planta de tractament de residus de Manises, Instal·lació 3, en funcionament des de 2012.

 • Any 2014

  Amb l'adjudicació del concurs de manteniment del Cementiris General i Perifèrics de València, SAV comença la seua activitat en aquest sector.

 • Any 2016

  SAV es converteix en la primera organització europea en certificar parcs i jardins a través de l'ISO 14046: Petjada o empremta hídrica, així com The Water Footprint.

 • Any 2017

  SAV comença la seua activitat a Andalusia amb l'adjudicació del manteniment del cementeri de Sant Ferran en la província de Cadis

 • Any 2017

  SAV ha sigut seleccionada per la Comissió Europea a través del programa Horitzó 2020 per a participar en el projecte d'I+D d'economia circular: "PlastiCircle: Improvement of the plastic packaging waste chain from a circular economy approach".

 • Any 2018

  Consecució primer projecte Europeu coordinat per SAV, en l'àmbit de la Biobased Industries.

 • Any 2019

  SAV adquirix i posa en marxa el primer recol·lector híbrid GNC-Eléctric.

 • Any 2020

  SAV comença la seua activitat a Castella i Lleó amb l'adjudicació del manteniment del cementeri de Burgos.

Load More