Projectes I+D+i Europa

HOOP

El projecte HOOP col·labora amb 8 ciutats i regions far per a desenvolupar iniciatives de bioeconomía circular urbana a gran escala, que se centraren en produir bio-productes usant bioresidus urbans i aigües residuals- La HOOP Urban Circular Bioeconomy Hub crearà una plataforma digital per a fomentar l’intercanvi i la rèplica de coneixements en ciutats i regions de tota Europa. HOOP proporcionarà Assistència per al desenvolupament de projectes (PDA) a Albano-Laziale (Itàlia), Almere (Països Baixos), Kuopio (Finlandia), Münster (Alemanya), Murcia (Espanya), Porte (Portugal) i Western Macedònia.

Pressupost total: € 9 032 062,50

WaysTUP!

L’objectiu general de WaysTUP! és demostrar l’establiment de noves cadenes de valor per a la utilització de bio-residus urbans per a la producció de productes de major valor (és a dir, productes de base biològica, incloent ingredients per a aliments i pinsos), a través d’un enfocament de múltiples parts interessades en línia amb l’economia circular.

El projecte WaysTUP! està coordinat per Societat Anònima Agricultors de la Vega (SAV)

Pressupost total: € 11 748 616,34

Recover

L’objectiu del projecte RECOVER es basa a demostrar i crear nous sistemes biològics per a tractar de resoldre el problema dels residus de plàstics agroalimentaris i així poder ajudar a minimitzar la contaminació dels camps agrícoles amb agroplásticos no biodegradables. A més, es proporcionaran vies de gestió sostenible per a la fracció d’envasos no reciclables dels sistemes de gestió de residus municipals.

Pressupost total: € 4 399 363

BioSupPack

L’objectiu final del projecte BioSupPack és oferir solucions d’embalatge basades en PHA noves, rendibles i versàtils.
Aquests s’obtindran a partir de matèries primeres renovables (>85%) i de segona i tercera generació, i proporcionaran envasos d’alt rendiment per a aliments i begudes, cosmètics i productes per a la cura de la llar.

L’objectiu del projecte és demostrar el lliurament de solucions d’envasament de base biològica noves, competitives en costos i versàtils basades en PHA. Dins d’això, perseguirà una sèrie d’objectius mediambientals i econòmics.

Pressupost total: € 6 403 796,60

PlastiCircle

L’objectiu de PlastiCircle és millorar la cadena de residus d’envasos de plàstic des d’un enfocament d’economia circular mitjançant la reintroducció d’envasos de plàstic en la cadena de valor i desenvolupant i implementant un procés per a augmentar les taxes de reciclatge de residus d’envasos a Europa (objectiu 75% per a 2030)

Per a aconseguir aqueixos objectius, el projecte adopta un enfocament basat en la innovació en totes les etapes del cicle de vida dels residus plàstics:
Recol·lecció, Transport, Classificació, Reciclatge i Recuperació

SAV és un dels lideres del projecte, i treballa sobretot en les parts de recol·lecció i transport.

Pressupost total: € 8 674 540,89