I + D + i

Per a SAV, la innovació és un dels elements clau per a l’èxit futur, ja que fomenta el desenvolupament i la competitivitat de l’organització per a aconseguir serveis més eficients. Per aquest motiu, comptem amb un departament específic per a liderar els processos d’Investigació, Desenvolupament i Innovació (I + D + i), dedicat a actualitzar i optimitzar els processos comercials, així com a millorar els sistemes de gestió i centrar-nos constantment a aconseguir la màxima satisfacció per a tots els nostres clients i les seues necessitats. 

En SAV, la innovació té com a objectiu preservar el medi ambient. D’aquesta manera, la companyia està altament involucrada en l’economia circular.

Missió I+D+i

Tenim establit i fomentem un model d’innovació col·laboratiu, orientat a l’Economia circular com a motor d’aquesta.

Visió I+D+i:

La nostra visió és ser un referent empresarial que aporte solucions innovadores que impulsen l’economia circular i el benestar social en el nostre àmbit d’actuació geogràfic i en totes les nostres activitats, millorant alhora que la nostra competitivitat i eficiència la qualitat de vida dels ciutadans i respectant l’entorn natural.

 

Estratègia I+D+i

La nostra estratègia d’innovació s’estructura a través de huit principis fonamentals:

  • Promoció d’una cultura empresarial àgil i innovadora.
  • Foment de noves expectatives de negoci.
  • Desenvolupament d’activitats d’investigació i innovació en el camp de les tecnologies relacionades amb l’aigua, els residus i resta d’activitats de de *SAV a l’a nivell europeu, mitjançant la participació en consorcis conjunts d’altres empreses i organitzacions de la UE .
  • Innovació contínua en els processos.
  • Desenvolupament de projectes d’i+d+i orientats a la millora i al desenvolupament de nous productes/serveis.
  • Aposta per la innovació oberta, mitjançant col·laboracions que aporten capacitats complementàries a les de la pròpia organització.
  • Vigilància de l’entorn tecnològic propiciant la incorporació de noves tecnologies.
  • Estimulació del pensament creatiu en un entorn divers i inclusiu.

Aquesta estratègia ha sigut definida tenint en compte el resultat de l’anàlisi externa i intern realitzat i tenint en compte les necessitats i expectatives de les nostres parts interessades.