Biotecnologia

BIOPROCESSOS

El Departament de Recerca i desenvolupament de SAV té una llarga experiència en el tractament de diferents fonts de biomassa (material ignocelulósic, residus agroalimentaris, bioresidus…) per a produir una àmplia gamma de bioproductes, com bioplàstics, proteïnes unicel·lulars, additius cosmètics o ingredients alimentosos, a través del desenvolupament i l’optimització de productes químics (pretractaments e hidròlisis) i processos biològics (principalment fermentacions) a escala de planta pilot.

Podríem destacar alguns dels exemples en els quals actualment estem treballant i millorant dia a dia. Aquestos són els següents:

  • Producció de carotenoids
  • Polifenols i olis
  • Gelatina obtinguda a partir de restes de carn i peix.