Medi Ambient

Ja des dels nostres orígens com a agricultors de l’horta de València, fa ara més de 100 anys sabem de la importància de realitzar una correcta gestió dels recursos naturals. Hui dia continuem entenent que el progrès porta associat la preservació del medi ambient, pel que integrem en els plans estratègics empresarials polítiques que van associades a un desenvolupament sostenible.

La protecció i conservació de l’entorn durant el compliment dels compromisos amb els nostres clients han estat, són i seran elements claus en el desenvolupament de la nostra activitat diària

La responsabilitat de supervisar l’acompliment i el desempeny ambiental de la societat recau en la Direcció de Medi Ambient de l’organització present a totes les àrees, la qual dedica tots els recursos necessaris per prevenir la contaminació i minimitzar els impactes mediambientals generats per la nostra activitat.

Per fer més transparent la nostra gestió, SAV realitza amb caràcter anual una Declaració Mediambiental Europea, que usem com a eina per desplegar les nostres polítiques de transparència, de comunicació i divulgació amb les administracions, els ciutadans i la societat en general, la qual permet visualitzar mitjançant indicadors mediambientals l’acompliment mediambiental de la nostra organització.

Compromesos amb la investigació , la recerca i la innovació, en aquelles tecnologies que minimitzin l’impacte ambiental durant la prestació dels nostres serveis i conscient de la nostra responsabilitat amb la preservació de l’entorn, SAV ha desenvolupat una exigent Política de Prevenció, Qualitat i Medi Ambient que regeix el seu dia a dia:

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Prevenir la contaminació

Assegurar la qualitat dels serveis en correspondència amb els requisits contractats, per tal d’aconseguir la satisfacció dels nostres clients.

Innovació contínua, per a un desenvolupament constant de productes i solucions.

Fer un ús responsable dels recursos naturals.

Complir amb la legislació i la reglamentació, així com els requisits que SAV subscrigua en matèria de Qualitat i Medi Ambient. Consolidar la cultura de millora contínua. .

Actuar amb eficàcia i transparència en totes les àrees d’activitat d’acord amb el reglament EMAS III.

Impartir una formació adequada.

Implementar accions i programes de millora contínua de qualitat i Medi Ambient.

La direcció de S.A. Agricultores de la Vega de Valencia, garantirà que aquesta política sigua entesa, difosa, aplicada i revisada per tal d’assegurar la seua vigència contínua, disposant sempre els mitjans tècnics, financers i d’organització adequats.