Canal ètic

És un procediment implantat per SAV que permet a l’informant comunicar de manera confidencial, mitjançant un senzill formulari, aquelles activitats i conductes potencialment irregulars de les quals tinga coneixement, i que vagen en contra de la legislació i les normes que la societat té en els seus protocols i el seu codi de conducta; permetent a l’empresa rebre i gestionar aquestes comunicacions de manera ordenada i eficient, assegurant la protecció de l’informant.

http://centinela.lefebvre.es/public/concept/1705360?access=9Shp7x8N9hoEDLQ8HxWMEX1ohL1Qk8IadJNpB%2bo9i5Y%3d