Certificats de Qualitat, Medi Ambient i PRL

Agricultors de la Vega, amb l’objectiu de convertir-se en un referent en eficiència, qualitat, prevenció de riscos laborals i desenrotllament sostenible, ha obtingut els següents certificats ISO avalats per Lloyd’s Register Group Limited i SGS, que llistem a continuació per a la seua descàrrega:

 CERTIFICATS DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

SAV té la certificació en els sistemes EN ISO-9001:2008 així com ISO-14001:2004, certificacions que manté de forma ininterrompuda des de mitjans de la dècada de 1990. Totes les àrees de negoci de SAV tenen implantats en els seus contractes sistemes de qualitat i medioambiente.

L’establiment d’objectius dirigits a la millora contínua redunda directament en la qualitat i en l’eficiència mediambiental durant la prestació dels servicis servici.

Així mateix certifica en el servici de Depuració d’Aigües, “Explotación i manteniment de sistemes de sanejament i depuració d’aigües residuals (estacions depuradores, sistemes col·lectors, estacions de bombament i emissaris submarins) , i gestió dels fangs de depuració per a la seua aplicació en agricultura”.

ISO-9001: 2015 – Global.

Iso-9001:2015 – Aigua.

ISO-14001: 2015 – Global.

Iso-14001:2015 –  Aigua.

CERTIFICATS DE SEGURETAT I SALUT LABORAL.

Conscients de la importància del factor humà en l’organització i del compromís de la Direcció amb els seus treballadors, Agricultors de la Vega ha obtingut la certificació del seu sistema de gestió de Prevenció de Riscos Laborals segons la norma internacional OHSAS 18001:2007 sobre Seguretat i Salut Laboral.

OHSAS-18001: 2007- Global.

OHSAS-18001:2007 –  AIGÜES.

CERTIFICATS DE GESTIÓ DE L’ENERGIA.

Mes recentment, SAV s’ha certificat segons el Sistema de Gestió de l’Energia norma ISO 50.001:2001 aplicat al camp del tractament d’aigües. Esta ferramenta permet la reducció dels consums d’energia, els costos financers associats i conseqüentment els emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Iso-5001:2018 –  AIGÜES.

Certificat de Conformitat amb l’Esquema Nacional de Seguretat

AENOR, certifica que els sistemes d’informació ressenyats tots ells de categoria MEDIA i els serveis que es relacionen, de SAV, han sigut auditats i trobats conforme amb les exigències del Reial Decret 3/2010 de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica, segons s’informa en el corresponent informe d’Auditoria 2021-12-23

distintivo_ens_certificacion_MEDIA_RD311-2022

CERTIFICAT ENS-2022/0014

ANNEX ENS-2022/0014

CERTIFICAT DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA I+ D +I

AENOR, certifica que l’organització S.A. AGRICULTORS DE LA VEGA DE VALÈNCIA disposa d’un sistema de gestió de la I+D+i conforme amb la Norma UNE 166002:2021.

CERTIFICAT IDI-004/2020

CERTIFICATS D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE EMAS

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural certifica que el centre PLANTA DE TRACTAMENT TÈRMIC EFICIENT DE FANGS DE L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE RUBÍ, de l’organització UTE ASSECATGE RUBÍ II (ACSA OBRES I INFRAESTRUCTURES S.A.O., S. a. AGRICULTORS DE LA VEGA DE VALÈNCIA I DEPURACIÓ D’AIGÜES DEL MEDITERRANI S.L. UTE)

CERTIFICAT ES-CAT-000496

DECLARACIÓ AMBIENTAL 2021