Certificats de Qualitat, Medi Ambient i PRL

Agricultors de la Vega, amb l’objectiu de convertir-se en un referent en eficiència, qualitat, prevenció de riscos laborals i desenrotllament sostenible, ha obtingut els següents certificats ISO avalats per Lloyd’s Register Group Limited i SGS, que llistem a continuació per a la seua descàrrega:

 CERTIFICATS DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

SAV té la certificació en els sistemes EN ISO-9001:2008 així com ISO-14001:2004, certificacions que manté de forma ininterrompuda des de mitjans de la dècada de 1990. Totes les àrees de negoci de SAV tenen implantats en els seus contractes sistemes de qualitat i medioambiente.

L’establiment d’objectius dirigits a la millora contínua redunda directament en la qualitat i en l’eficiència mediambiental durant la prestació dels servicis servici.

Així mateix certifica en el servici de Depuració d’Aigües, “Explotación i manteniment de sistemes de sanejament i depuració d’aigües residuals (estacions depuradores, sistemes col·lectors, estacions de bombament i emissaris submarins) , i gestió dels fangs de depuració per a la seua aplicació en agricultura”.

ISO-9001: 2015 – Global.

Iso-9001:2015 – Aigua.

ISO-14001: 2015 – Global.

Iso-14001:2015 –  Aigua.

CERTIFICATS DE SEGURETAT I SALUT LABORAL.

Conscients de la importància del factor humà en l’organització i del compromís de la Direcció amb els seus treballadors, Agricultors de la Vega ha obtingut la certificació del seu sistema de gestió de Prevenció de Riscos Laborals segons la norma internacional OHSAS 18001:2007 sobre Seguretat i Salut Laboral.

OHSAS-18001: 2007- Global.

OHSAS-18001:2007 –  AIGÜES.

CERTIFICATS DE GESTIÓ DE L’ENERGIA.

Mes recentment, SAV s’ha certificat segons el Sistema de Gestió de l’Energia norma ISO 50.001:2001 aplicat al camp del tractament d’aigües. Esta ferramenta permet la reducció dels consums d’energia, els costos financers associats i conseqüentment els emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Iso-5001:2018 –  AIGÜES.