Compliance officer

Després de l’última modificació produïda en el Codi Penal (L.O. 1/15) , es disposa d’un model de prevenció i control intern dels riscos penals, en els que poguera arribar-se a incórrer per la pròpia persona jurídica, per a evitar situacions que desemboquen en la seua comesa. Tal supervisió, vigilància i control s’exercix a través de l’oportú responsable de control anomenat (“compliance officer”) , extern a l’organigrama de l’empresa, que assegura el seguiment dels controls establits per a previndre tals possibles riscos il·lícits. Partint de tot això, entre una altra sèrie de mesures adoptades i a fi d’assegurar tal objectiu, queda articulat esta bústia de control obert a qualsevol text que puga afavorir i donar major agilitat a eixa prevenció i control de les potencials actuacions que pogueren suposar un risc incardinat penalment cap esta entitat.

Tlf: +34 690 800 817

compliance@sav.es