Ètica y Transparència

PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT

La igualtat d’oportunitats entre dones i homes és un dret universal relacionat amb la dignitat i la llibertat humanes i lligat al principi de no discriminació.

SAV declara el seu compromís en l’establiment i el desenvolupament de polítiques que integren la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, sense discriminació directa o indirecta per raó de sexe.

SAV impulsa i fomenta mesures per aconseguir la igualtat real dins la organització, establint la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la seua política corporativa i de recursos humans, d’acord amb la definició d’aquest principi establerta per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Al 2010, la Direcció General de la Dona, va acordar la validació i concessió del visat del Pla d’Igualtat de SAV, de conformitat amb el previst en el Decret 133/2007, de 27 de juliol, ratificant-se des d’aleshores anualment.

L’any 2009 la Direcció de l’empresa va adquirir el compromís de fomentar un ús no sexista del llenguatge. A mès, SAV ha introduït la mencionada sensibilitat en la patronal del sector, ASELIP així com en la negociació del conveni nacional sectorial.

En matèria de formació, des de 2010 el percentatge de treballadores que han rebut formació, és superior a la seua presència percentual a l’empresa. Amb la finalitat específica de potenciar la presència de treballadores en la presa de decisions.

CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA

Signatura de nombrosos convenis amb Escoles de F.P. i Centres Municipals de Formació, per a la realització de pràctiques laborals i no laborals per part del seu alumnat.

SAV és membre de la Fundació EDEM, centre universitari, dedicat a la formació d’empresaris directius i emprenedors.

CONCILIACIÓ

Amb la finalitat de conciliar la vida laboral i familiar, al 2011 i 2014 es van portar a terme avanços transcendents en aquesta matèria, així:

  • Progressivament des de 2011 s’ha millorat la distribució de la jornada laboral d’oficines per tal de facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral.
  • Ampliació de la reducció de jornada per maternitat fins els tretze anys.

PATROCINIS DE L’ESPORT

SAV patrocina al club valencià de rugbi LES ABELLES, que té al seu Sènior masculí en primera divisió del rugbi espanyol i a la seua Sènior femenina en segona divisió del rugbi espanyol. Apostant per la inclusió, compte entre les seues files amb una divisió de rugbi inclusiu.

PATROCINIS D’ARTS ESCÈNIQUES

Diversos festivals de cinema i de música distribuïts per tota la geografia de la Comunitat Valenciana, com el Festival de Cinema de l’Alfàs del Pi, o les Bandes de Música de Cullera, han estat patrocinats per la Societat.

FOMENT DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I CULTURAL VALENCIÀ

La implicació de SAV en la conservació i promoció del patrimoni arquitectònic i cultural valencià es remunta a anys enrere, destacant la restauració del Palau del Temple, la restauració de la Finca Roja, els patrocinis de la Batalla de Flors, de la Cavalcada de Reixos, la Roca del Corpus, etc.

GESTIÓ SOSTENIBLE

El creixement sostenible és una constant als nostres processos, que garanteix l’equilibri entre creixement econòmic i conservació del medi ambient i benestar social.

Des de fa més de deu anys disposem d’un sistema certificat de gestió mediambiental, Norma ISO 9001/2008, i 14001/2004, ademés hem fet una aposta decidida per realitzar inversions destinades a adquirir vehicles amb propulsió a gas o electricitat que disminuiran les emissions de CO2, reduint a més la contaminació acústica.

SAV, en un exercici voluntari de transparència i avaluació mediambiental participa en el Sistema Comunitari de Gestió i Auditories Mediambientals EMAS III des de 2011, presentant anualment una memòria mediambiental validada a la Conselleria de Medi Ambient de la Comunitat Valenciana i posant-la a disposició del públic.

COL·LABORACIÓ AMB ONGs I D’ALTRES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

Hem col·laborat amb diverses ONGs dedicades a l’atenció de col·lectius amb dificultats o vulnerables, proporcionant-los dins de les nostres possibilitats un lloc de treball.

La presència de treballadors amb discapacitat triplica el mínim exigit per la normativa vigent, superant en algunes contractes el 6% d’ells.

SAV ha tingut participació en diverses campanyes solidàries promogudes per la Casa de la Caritat de València com l’actual campanya “365 dies menjars solidaris”.

El foment de la inserció social i laboral és exercit per SAV participant com a soci d’AESOV, associació d’empresaris solidaris valencians.

PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT

PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT

La igualtat d’oportunitats entre dones i homes és un dret universal relacionat amb la dignitat i la llibertat humanes i lligat al principi de no discriminació.

SAV declara el seu compromís en l’establiment i el desenvolupament de polítiques que integren la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, sense discriminació directa o indirecta per raó de sexe.

SAV impulsa i fomenta mesures per aconseguir la igualtat real dins la organització, establint la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la seua política corporativa i de recursos humans, d’acord amb la definició d’aquest principi establerta per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Al 2010, la Direcció General de la Dona, va acordar la validació i concessió del visat del Pla d’Igualtat de SAV, de conformitat amb el previst en el Decret 133/2007, de 27 de juliol, ratificant-se des d’aleshores anualment.

L’any 2009 la Direcció de l’empresa va adquirir el compromís de fomentar un ús no sexista del llenguatge. A mès, SAV ha introduït la mencionada sensibilitat en la patronal del sector, ASELIP així com en la negociació del conveni nacional sectorial.

En matèria de formació, des de 2010 el percentatge de treballadores que han rebut formació, és superior a la seua presència percentual a l’empresa. Amb la finalitat específica de potenciar la presència de treballadores en la presa de decisions.

CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA

CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA

Signatura de nombrosos convenis amb Escoles de F.P. i Centres Municipals de Formació, per a la realització de pràctiques laborals i no laborals per part del seu alumnat.

SAV és membre de la Fundació EDEM, centre universitari, dedicat a la formació d’empresaris directius i emprenedors.

CONCILIACIÓ

CONCILIACIÓ

Amb la finalitat de conciliar la vida laboral i familiar, al 2011 i 2014 es van portar a terme avanços transcendents en aquesta matèria, així:

  • Progressivament des de 2011 s’ha millorat la distribució de la jornada laboral d’oficines per tal de facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral.
  • Ampliació de la reducció de jornada per maternitat fins els tretze anys.

PATROCINIS DE L'ESPORT DE BASE INFANTIL

PATROCINIS DE L’ESPORT DE BASE INFANTIL

Al llarg d’aquests anys hem col·laborat amb en el patrocini de l’esport de base infantil, mostra d’això és el Torneig rugbi infantil La Vila.

PATROCINIS D'ARTS ESCÈNIQUES

PATROCINIS D’ARTS ESCÈNIQUES

Diversos festivals de cinema i de música distribuïts per tota la geografia de la Comunitat Valenciana, com el Festival de Cinema de l’Alfàs del Pi, o les Bandes de Música de Cullera, han estat patrocinats per la Societat.

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I CULTURAL

FOMENT DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I CULTURAL VALENCIÀ

La implicació de SAV en la conservació i promoció del patrimoni arquitectònic i cultural valencià es remunta a anys enrere, destacant la restauració del Palau del Temple, la restauració de la Finca Roja, els patrocinis de la Batalla de Flors, de la Cavalcada de Reixos, la Roca del Corpus, etc.

GESTIÓ SOSTENIBLE

GESTIÓ SOSTENIBLE

El creixement sostenible és una constant als nostres processos, que garanteix l’equilibri entre creixement econòmic i conservació del medi ambient i benestar social.

Des de fa més de deu anys disposem d’un sistema certificat de gestió mediambiental, Norma ISO 9001/2008, i 14001/2004, ademés hem fet una aposta decidida per realitzar inversions destinades a adquirir vehicles amb propulsió a gas o electricitat que disminuiran les emissions de CO2, reduint a més la contaminació acústica.

SAV, en un exercici voluntari de transparència i avaluació mediambiental participa en el Sistema Comunitari de Gestió i Auditories Mediambientals EMAS III des de 2011, presentant anualment una memòria mediambiental validada a la Conselleria de Medi Ambient de la Comunitat Valenciana i posant-la a disposició del públic.

COLABORACIÓN ONGs Y ENTIDADES

COL·LABORACIÓ AMB ONGs I D’ALTRES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

Hem col·laborat amb diverses ONGs dedicades a l’atenció de col·lectius amb dificultats o vulnerables, proporcionant-los dins de les nostres possibilitats un lloc de treball.

La presència de treballadors amb discapacitat triplica el mínim exigit per la normativa vigent, superant en algunes contractes el 6% d’ells.

SAV ha tingut participació en diverses campanyes solidàries promogudes per la Casa de la Caritat de València com l’actual campanya “365 dies menjars solidaris”.

El foment de la inserció social i laboral és exercit per SAV participant com a soci d’AESOV, associació d’empresaris solidaris valencians.