Missió, Visió i Valors

La missió, visió i valors d’una empresa és el seu motor, la raó de ser, allò que ens sustenta i ens fa treballar de valent per oferir els nostres serveis.

“En SAV assumim una mateixa Missió, compartim uns Valors i tenim una Visió comú”

MISSIÓ

Oferir respostes eficients i sostenibles a les necessitats ambientals en les àrees urbanes, a través de la qualitat i la innovació .

VISIÓ

Continuar creixent com una organització excel·lent, responsable, eficient i competitiva, compromesa amb el medi ambient i la innovació, consolidant la nostra posició com a referència dins del sector a Espanya.

VALORS

  • Compromesos amb el nostre treball i el medi ambient, innovadors i proactius i sempre buscant l’excel·lència.
  • Dissenyem i prestem els serveis per incrementar la satisfacció dels ciutadans.
  • Superació i alt nivell d’exigència en tots els nostres processos.
  • Ètica i transparència.
  • Empresa solidària.