Projectes I + D + i

Projectes Nacionals

Dins de l’àmbit projectes nacionals, SAV treballa amb tres projectes finançats pel CDTI, presentats a continuació:

Proyecto – Desarollo de un sistema de decisión inteligente para la planificación y seguimiento de los servicios.

Proyecto – Tecnologías aplicadas al análisis y generación de propuestas en servicios de mantenimiento de infraestructuras municipales

Proyecto – DESENTVOLUPAMENT D’UNA INNOVADORA SIMBIOSISBIÓTICA PER A LA BIODEGRADACIÓ I SÍNTESI PLÀSTICA, QUE PERMETA RESOLDRE ELS DESAFIAMENTS AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL, EN LA INDÚSTRIA AGRÍCOLA I ALIMENTÀRIA.

Objetiu del projecte:

Desenvolupament d’un sistema de decisió avançat per a la planificació dels recursos disponibles i la distribució dels serveis maximitzant l’eficiència i reduint els costos associats, dotat d’intel·ligència artificial i tecnologies de Machine Learning sobre els indicadors dels serveis maximitzar el rendiment, generant un sistema de millora contínua. Aquest projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins el Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent 2014-2020, amb l’objectiu de potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Objetiu del projecte:

Desenvolupament d’una eina programari que permeta la presa de dades en camp a través de tecnologies de mobilitat, des del modelatge de dades per tipologia de servei, així com la gestió i manteniment d’informació *geolocalizada i recursos geogràfics. Aquest projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins el Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent 2014-2020, amb l’objectiu de potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Objetiu del projecte:

El projecte s’enquadra en el context d’un projecte europeu dins de la JTI de Bioindústries (Call: H2020-BBI-JTI-2019) del programa Horitzó 2020, “RECOVER”, recolzat per a la seua execució per l’instrument CDTI.
L’objectiu general del projecte és el desenrotllament de solucions biotecnològiques que permeten la biodegradació dels residus plàstics agroalimentaris presents en el medi ambient i amb això poder eliminar o reduir la quantitat d’este tipus de residus. Per a això es planteja estudiar els distints tipus de residus plàstics que es generen principalment en el sector agrícola i d’alimentació i una vegada caracteritzats, desenrotllar ferramentes que incloguen bioprocesos simbiòtics entre microorganismes, enzims, cucs de terra i insectes. Amb això es pretén aconseguir nivells més alts de biodegradació dels residus plàstics agrícoles i convertir-los en subproductes que puguen ser utilitzats com a matèries primeres bioplásticas.

Lloc d'Execució del projecte::

Comunitat Valenciana.

Lloc d'Execució del projecte:

Comunitat Valenciana.

Lloc d'Execució del projecte:

Comunitat Valenciana.

Termini d'Execució:

Des del 07 de març de 2018 al 31 d’agost de 2019.

Termini d'Execució:

Des del 09 de novembre de 2019 al 30 d’abril de 2021.

Termini d'Execució:

Desde 01/06/2020 al 31/05/2023

Pressupost del projecte:

427.061,00 €

Pressupost del projecte:

674.156,00€

Pressupost del projecte:

205.000 euros.