Projectes I + D + i

Projectes Nacionals

Dins de l’àmbit projectes nacionals, SAV treballa amb dos projectes finançats pel CDTI, presentats a continuació:

Proyecto – Desarollo de un sistema de decisión inteligente para la planificación y seguimiento de los servicios.

Proyecto – Tecnologías aplicadas al análisis y generación de propuestas en servicios de mantenimiento de infraestructuras municipales

Objetiu del projecte:

Desenvolupament d’un sistema de decisió avançat per a la planificació dels recursos disponibles i la distribució dels serveis maximitzant l’eficiència i reduint els costos associats, dotat d’intel·ligència artificial i tecnologies de Machine Learning sobre els indicadors dels serveis maximitzar el rendiment, generant un sistema de millora contínua. Aquest projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins el Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent 2014-2020, amb l’objectiu de potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Objetiu del projecte:

Desenvolupament d’una eina programari que permeta la presa de dades en camp a través de tecnologies de mobilitat, des del modelatge de dades per tipologia de servei, així com la gestió i manteniment d’informació *geolocalizada i recursos geogràfics. Aquest projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins el Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent 2014-2020, amb l’objectiu de potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Lloc d'Execució del projecte::

Comunitat Valenciana.

Lloc d'Execució del projecte:

Comunitat Valenciana.

Termini d'Execució:

Des del 07 de març de 2018 al 31 d’agost de 2019.

Termini d'Execució:

Des del 09 de novembre de 2019 al 30 d’abril de 2021.

Pressupost del projecte:

427.061,00 €

Pressupost del projecte:

674.156,00€